شبیه سازی ریسک پایه و پویای صحنه عملیات دریایی با هدف مسیریابی ایمن شناورهای سطحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

معمولا تضمین ایمنی و امنیت برای شناورها از هر مسئله دیگری مانند سرعت، مصرف انرژی و هزینه مهم تر است. در این مقاله نقشه ای جدید با عنوان "نقشه ریسک-پایه صحنه عملیات" پیشنهاد شده است که می تواند برای نمایش برآیند ریسک همه تهدیدات در هر نقطه از میدان عملیات مورد استفاده قرار گیرد. این نقشه می تواند جهت تضمین ایمنی و تعیین مسیر ایمن بهینه شناورهای سطحی و هر سیستم دیگری که در یک فضای عملیاتی دوبعدی کار می کند به کار رود.
همچنین در این مقاله روش و معیاری جدید برای ارزیابی برآیند ریسک چند تهدید معرفی شده است. روش پیشنهادی برپایه ترکیب همه تهدیدات با یکدیگر و جایگزینی آنها با یک رویداد که "تهدید معادل" نامیده می شود، و سپس ارزیابی ریسک تهدید معادل به جای ریسک همه تهدیدات استوار است. مزیت معیار پیشنهادی ارزیابی همزمان برآیند ریسک چند تهدید بر معیارهای معرفی شده قبلی در این است که از آن می توان برای تضمین ایمنی و امنیت حرکت شناورها بهره برد. در انتها تمامی ایده های مطرح شده درمورد یک کشتی که همزمان در معرض چند تهدید قرار دارد پیاده سازی  شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154797 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!