اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP

پیام:
چکیده:
مقدمه

سپسیس یا عفونت جزء دومین علت شایع مرگ و میر میان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه به شمار می رود. با توجه به عوارض ناشی از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروییدی، استفاده از گیاهان دارویی دارای خاصیت ضد التهابی، مانند گل محمدی برای درمان و کاهش عوارض ناشی از التهاب، توصیه می شود.

هدف

در این تحقیق اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدیRosa damascena Mill. در بافت ریه رت های سپتیکی شده در مدل تجربی التهابی CLP مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بررسی

موش ها به پنج گروه کنترل منفی، کنترل مثبت و گروه های تیمار با اسانس گل محمدی و ایندومتاسین تقسیم شده و 24 ساعت پس از جراحی، پارامترهای دخیل در استرس اکسیداتیو اندازه گیری شدند.

نتایج

سپسیس موجب کاهش FRAP و GSH و افزایش میزان LP، MPO، PGE2 و COX-2 شده، ولی بر روی GSTتاثیر معنی داری نداشت. اما، تیمار حیوانات با اسانس گل محمدی به صورت معنی داری در سطح این پارامتر های بیوشیمیایی موثر بوده است. همچنین، مطالعات پاتولوژی نشان می دهد که سپسیس منجر به ایجاد آسیب هایی در بافت ریه شده که این آسیب ها در اثر تیمار با اسانس گل محمدی کاهش یافته اند.

نتیجه گیری

سپسیس موجب آسیب اکسیداتیو بافت ریه شده و استفاده از اسانس گل محمدی می تواند در جلوگیری و بهبود این آسیب ها موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
277 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154826 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.