بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی غیبت رسانه ‏ای بینافردی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که چنین بافتی، زمینه را برای استفاده بیشتر از راهبردهای ادب فراهم می‏کند یا راهبردهای بی‏ادبی. چهارچوب‏های نظری ادب و بی‏ادبی مورد استفاده در این مقاله، به ترتیب به براون و لوینسون (1987) و کالپپر (1996) تعلق دارند. داده‏ها متشکل از 3078 پاره‏گفتار مشتمل بر 50230 واژه هستند که در مورد ده بازیگر مرد و ده بازیگر زن مشهور ایرانی بیان شده اند.  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که درحالی که 2820 پاره گفتار نشان‏دهنده راهبردهای بی‏ادبی هستند، تنها 258 پاره گفتار راهبردهای ادب را در برمی‏گیرند. همچنین تحلیل آماری حاکی از آن است که از میان راهبردهای بی‏ادبی، بی ادبی سلبی با 60 درصد، و از بین راهبردهای ادب، بی ادبی ایجابی با 77 درصد بیشترین راهبردهای مورداستفاده هستند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.