پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی

پیام:
چکیده:
هدف

امروزه استفاده از ورزش و ورزشکاران مشهور در تبلیغات به یکی از رویه های رایج تبلیغاتی تبدیل شده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی شاخصه های جذابیت، تخصص و اعتماد صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی و غیر ورزشی است.

روش

این پژوهش به صورت یک مطالعه شبه تجربی در یک نمونه 150 نفره از دانشجویان رشته علوم ورزشی در دانشگاه فردوسی ایران انجام گرفت. نمونه آماری به دو گروه همگن تقسیم شدند و به مدت یک ماه یک گروه تبلیغات محصول ورزشی ساختگی و گروه دیگر نیز تبلیغات محصول غیر ورزشی ساختگی صحه گذاری شده توسط شخصیت مشهور ورزشی را در تلگرام مشاهده کردند. در نهایت از طریق تکمیل پرسشنامه های استاندارد تمایل خرید (زیچکوسکی، 1985) و اشخاص نامدار در تبلیغات (اوهانیان، 1990) و روش آماری رگرسیون همزمان به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که هر سه شاخصه جذابیت، تخصص و اعتماد صحه گذار مشهور ورزشی از توان پیش بینی بالایی برای تمایل خرید کالای ورزشی و غیر ورزشی برخوردارند. همچنین در گروه کالای ورزشی به ترتیب تخصص و در گروه کالای غیر ورزشی جذابیت بیشترین توان پیش بینی تمایل به خرید را داشتند. از طرفی بین درک از شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی در تبلیغ کالای ورزشی و غیر ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

از طریق انجام یک دوره تبلیغاتی برای دو محصول ورزشی و غیر ورزشی صحه گذاری شده این مطالعه یافته های مفیدی برای موسسات تولیدی و خدماتی در جهت انتخاب و بکارگیری ورزشکاران مشهور به منظور تایید محصولاتشان و تاثیرگذاری بر تمایل خرید مصرف کنندگان ارایه می دهد. توضیحات مفصل از نتایج و بحث های مورد انتظار در متن گزارش شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
146 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156193 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.