روش جدید پایش نوک پره توربین با استفاده از سنسور مایکروویو و الگوریتم کلاسه بندی K نزدیک ترین همسایه (k-NN)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، یک سنسور مایکروویو باند k برای پایش پره توربین شبیه سازی و در نرم افزار CST بهینه سازی شده است و با استفاده از یک مدل ساده شده توربین در نرم افزار CST اثر قرار دادن سنسور در بدنه توربین بررسی شده است و چنانچه هر تغییر شکل در نوک تیغه و یا جابجایی در فاصله مابین نوک تیغه تا پوسته انجام گردد پارامتر پراکندگی این سنسور تغییر می کند و پارامتر پراکندگی بدست آمده از سنسور به عنوان اثر انگشت تیغه توربین تعریف می شود. در این مقاله شاخص های اندازه گیری مبتنی بر پارامترهای پراکندگی میدان نزدیک سنسور مایکروویو بعنوان سیستم تشخیص خرابی نوک تیغه و همچنین الگوریتم کلاسه بندی k-NN برای تفسیر پارامترهای پراکندگی قابل اندازه گیری به منظور تعیین مقدار خرابی بعنوان روشی جدید برای پایش پره توربین ارایه گردیده است. مزیت این روش پایش برخط پره توربین با استخراج کامل شاخص های اندازه گیری ناشی از پارامترهای پراکندگی یک پره نمونه بوده و نشان داده شده است که روش طبقه بندی k-NN دقت قابل قبولی در شناسایی و تعیین مقدار فاصله نوک پره توربین از پوسته و تغییر شکل نوک پره دارد چراکه در این روش درصد خطا می تواند به زیر 1.8 درصد برسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
543 تا 553
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156529 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!