سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران حوزه «علوم شناختی» در ایران و جهان

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران ایران در حوزه «علوم شناختی» انجام شده است.

روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی است که برای انجام آن از روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران، دانشگاه های ایران در حوزه علوم شناختی است که طی سال های 1983 تا 2017 در پایگاه وب آو ساینس دارای مقاله بوده اند. تعداد مقاله های مورد مطالعه 1317 عنوان و مربوط به 94 پژوهشگر است. علاوه براین، برای تعیین وزن و اهمیت هریک از شاخص های مورد نظر، از نظرات تعداد 30 نفر از پژوهشگران علم سنجی و متخصصان موضوعی به عنوان بخشی دیگر از جامعه این پژوهش استفاده به عمل آمد و نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان می دهند که شاخص های مربوط به Q1, Q2 و H-Index برای پژوهشگران حوزه علوم شناختی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، پژوهشگران دانشگاه تبریز (با امتیاز وزنی 848.3) به لحاظ رتبه پژوهشی در مقام نخست، دانشگاه علوم پزشکی تهران (با امتیاز وزنی 572.4) در رتبه دوم و دانشگاه امیرکبیر (با امتیاز وزنی 519.9) در رتبه سوم قرار گرفتند.

نتیجه گیری

 شناسایی دانشگاه های فعال ایران در حوزه علوم شناختی، جهت برنامه ریزی، بهبود و توسعه این حوزه از دانش در عرصه علم و فناوری کشور از نتایج این پژوهش است

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.