واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیش بینی احساس تنهایی دانش جویان بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت و واسطه گری سبک عشق ورزی بوده است. روش این پژوهش هم بستگی از نوع تحلیل مسیر بود. 551 دانش جو (295 دختر و 256 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه های شهر ساری انتخاب شدند و به پرسش نامه ی سه گانه های تاریک (Jonason & Webster) و مقیاس های نگرش نسبت به عشق (Hendrick, Hendrick, & Dick) و احساس تنهایی (Russel, Peplau, & Cutrona) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار آماری AMOS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در نمونه ی دانش جویان دختر، صفت جامعه ستیزی با واسطه ی سبک عشق ورزی رمانتیک بر احساس تنهایی و در نمونه ی دانش جویان پسر، صفت خودشیفتگی با واسطه ی سبک عشق ورزی شیداگونه بر احساس تنهایی اثر دارد. بنابراین می توان گفت که لااقل بخشی از رابطه ی بین صفات سه گانه ی تاریک شخصیت و احساس تنهایی در نمونه های دانش جویی به واسطه ی اثر واسطه گری نگرش های مختلف به روابط عاشقانه قابل تبیین است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.