شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)

پیام:
چکیده:
مقدمه

برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند نقش مهمی در مدیریت، ارایه مراقبت و پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار را دارند، همچنین این ابزار پتانسیل تاثیر در مراقبت های حمایتی و خود مراقبتی را دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی الزامات لازم برای سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)  انجام شد.  

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال 1398 در دو مرحله اصلی انجام گرفت. در مرحله اول، به منظور شناسایی الزامات لازم برای سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل، مقالات مشابه جستجو و بررسی گردید و مرحله دوم نیز الزامات شناسایی شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اعتبار سنجی شد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از متخصصان بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 الزامات مورد نیاز سامانه خود مراقبتی در 4 حوزه «الزامات دموگرافیکی، الزامات بالینی، راهبردهای خود مراقبتی و ویژگی های فنی» شناسایی شد. همچنین، طبق نظر جامعه پژوهش، 5 عنصر داده ای برای الزامات دموگرافیکی، 11عنصر داده ای برای الزامات بالینی، 5 عنصر داده ای برای راهبردهای خود مراقبتی و 11 عنصر داده ای برای ویژگی های فنی انتخاب گردید.

نتیجه گیری

کاربرد الزامات و راهبردهای پیشنهاد شده در مطالعه حاضر می تواند موجب بهبود مهارت های خود مراقبتی برای پیشگیری به ابتلا به کرونا (کویید-19)، مدیریت علایم، ایجاد انگیزه و کاهش استرس، افزایش سطح بهداشت فردی و ارتباط با ارایه دهندگان مراقب سلامت گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.