ویژگی های COVID-19 - مطالعه مروری

پیام:
چکیده:

بیماری Coronavirus 2019 ، توسط محققان چینی کشف شده است و علت آن ایجاد یک بتاکروورونویروس جدید پوشش دار (انولوپ دار) است و سندرم شدید تنفسی Coronavirus- 2 نامیده شده است که برای اولین بار در ووهان چین شناسایی شده است. این بیماری توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی شناخته شده است. این ویروس دارای چندین پروتیین ساختاری است که در پاتوژنز آن از جمله spikes ، غشاء ، انولوپ و پروتیین نوکلیوکپسیدی کمک می کند که اتصال، ورود و انتقال سلول به سلول را تسهیل می کند. ویروس به آسانی از طریق تماس انسان به انسان منتقل می شود و در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده برای پیشگیری از آن وجود ندارد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سندرم تنفسی حاد شدید کروناویروس 2 ، میزبان و مخازن آن، پاتوژنز، انتقال، تظاهرات بالینی و گزینه های درمانی احتمالی عفونت انجام شد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
انگلیسی
صفحات:
290 -296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.