تحلیل تجربیات جهانی پلیس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم در بافت‏های فرسوده

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

مشکلات کالبدی تنها آسیبی نیست که بافتهای فرسوده با آن دست به گریبان هستند، آسیبهای اجتماعی نیز از مسایلی است که در این بافتها به چشم می خورد. رخداد انواع جرایم اجتماعی در این بافتها سبب می گردد که نیاز به حضور فعال تر نیروی انتظامی بیشتر حس شود. از آن رو که کشورهای بسیاری با مشکلات این گونه بافتها روبه رو هستند، هدف این تحقیق ، تحلیل تجربیات جهانی موفق پلیس به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در بافتهای فرسوده می باشد.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد.شامل تحلیل اطلاعات آماری، بازدید میدانی و بررسی اسناد کتابخانه ای، مقایسه تطبیقی با نمونه های موفق خارجی می باشد.

یافته

مطالعات در تجربیات جهانی نشان می دهد ترکیبی از راهکارها در بافت فرسوده تهران می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم بیانجامد. سیاست های اصلاح طراحی محیطی،استفاده از دوربین مداربسته، تقویت نورپردازی و مقاوم سازی در راستای کاهش سرقت، برنامه های موقعیت مدار، تمرکز پلیس در مکان های پرخطر، بازداشت متمرکز و گشت های پلیسی برخی ازاین راهکارها می باشند.

نتایج

پلیس با دو رویکرد در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم موثر واقع شود: رویکرد نخست، اقدامات کالبدی مبارزه با آسیب های اجتماعی شامل خدمات پلیس در طراحی محیطی، بهره گیری از دوربین های مداربسته، تقویت نورپردازی وروش های پیشگیری مانند مقاوم سازی می باشد. رویکرد دوم شامل برنامه های پلیسی موقعیت مدار،خدمات اجتماعی پلیس و نظارت سازمان یافته می باشد. اما این تحقیق نشان می دهد که با ترکیب این روش ها با یکدیگر و تقویت آنها در بخش های مختلف می تواند با آسیب های اجتماعی مبارزه نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158837 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.