افتراقی‌سازی تشریفات دادرسیِ کودکان و نوجوانان در ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه پژوهش

از آنجایی که کودکان و نوجوانان اوصاف زیستی خاص خود را دارند و عوامل ارتکاب جرم در آنها متفاوت است، دادرسی کیفری خاص خود را نیز طلب می کنند. این شیوه دادرسی دادرسی از دو بعد با تشریفات خاص دادرسی و نهادهای خاص دادرسی شناخته می شوند که در این مقاله به تشریفات افتراقی رسیدگی پرداخته شده است. این تشریفات چه در مرحله پیش از رسیدگی و چه در مرحله رسیدگی و پس از آن در راستای حمایت از کودک بزهکار بوده و سعی بر آن دارد که پیامدهای منفی دادرسی کیفری رسمی را در خصوص این افراد به حداقل برساند و از همین روست که با نگاهی ملایم تر کودکان را موضوع اقدامات نیمه کیفری و یا غیرکیفری در فرایند دادرسی قرار داده است. عدم تحقیق توسط ضابطان، ممنوعیت بازداشت، غیرعلنی سازی دادرسی، تشکیل پرونده شخصیت و موارد از این دست، راهکارهایی است که قانونگذار در این فرایند به آنها توجه داشته و مورد حکم قرار داده است. هدف پژوهش: با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری خاص در زمینه دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان، رسیدن به یک شناخت از وضعیت موجود الزامی است. هدف پژوهش حاضر از بعد شناختی، رسیدن به شناختی حداقلی از وضعیت موجود در حقوق کیفری ایران است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا سعی بر آن دارد تا با نگاهی انتقادی نسبت به حقوق کیفری ایران، مهمترین زمینه ها و چالش های افتراقی شدن دادرسی کودکان و نوجوانان را تحلیل کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.