افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

چاقی، التهاب و تغییرات سطح ماتریکس متالوپروتییناز 9 و اکسید نیتریک در بروز سندرم تخمدان پلی کیستیک نقش دارند.

هدف

بررسی ارتباط بین سطح ماتریکس متالوپروتییناز 9، اکسید نیتریک و اینترلوکین 10 با افزایش شاخص توده بدنی در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک.

مواد و روش ها

در این مطالعه 62 زن نابارور با سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی شدند. سطح سرمی ماتریکس متالوپروتییناز 9، اکسید نیتریک و اینترلوکین 10 در زنان با افزایش شاخص توده بدنی بررسی شد.

نتایج

در خانم های با شاخص توده بدنی بیشتر در مقایسه با افراد با شاخص توده بدنی کمتر سطح ماتریکس متالوپروتییناز 9 به صورت معنی داری افزایش و سطح اینترلوکین 10 به صورت معنی داری کاهش داشت. سطح ماتریکس متالوپروتییناز 9 به صورت مثبتی با مدت ناباروری و به صورت منفی با سطح اکسید نیتریک ارتباط داشت. همچنین یک ارتباط منفی معنی داری بین سطح اینترلوکین 10 و شاخص توده بدنی در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستسک مشاهده شد.

نتیجه گیری

سطح ماتریکس متالوپروتییناز 9 در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستسک افزایش یافته و این در ارتباط با سطح اکسید نیتریک و مدت ناباروری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
605 -610
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.