قرائات مورد تقریر عملی و تایید روایی اهل بیت ع با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مساله قرایت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار می گیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرایت یا قرایات از جانب اهل بیت(تجویز و تایید شده است می تواند در احراز قرایات معتبر تاثیرگذار باشد. شناخت قرایات مجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهل بیت(و دیگری تاییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرایت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرایت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان می دهد که هر قرایت شناخته شده و متعارفی که در عصر معصومان(دست کم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرایت می کردند، فی الجمله مشمول تجویز است. تنها قرایاتی که با قرایت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرایات شاذی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارج اند.  بر این اساس، روایت حفص از قرایت عاصم نیز -جز در بخش هایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرایات و روایات راویانشان، معتبر و مجاز تلقی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159305 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!