الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه ای خاور و جنوب خاور معدن انگوران، باختر زنجان

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی آلودگی های زیست محیطی فلزهای سنگین در آبراهه های خاور و جنوب خاور معدن روی- سرب انگوران، نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای در 77 ایستگاه انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل نمونه های یادشده نشان دادند مقدار میانگین محتوای آرسنیک، آنتیموان، کادمیوم، سرب و روی در این نمونه ها به ترتیب برابر با 81/89، 67/6، 46/10، 83/659 و 32/1189 گرم در تن و در اکثر ایستگاه ها بیشتر از میانگین پوسته قاره ای بالایی است و غلظت کبالت با مقدار میانگین 69/18 گرم در تن در بیشتر ایستگاه ها کمتر از میانگین پوسته قاره ای بالایی است. بررسی همبستگی عناصر مطالعه شده نشان داد همبستگی مثبت متوسط تا بسیار قوی بین عناصر سرب، روی، کادمیوم، آنتیموان و آرسنیک وجود دارد و کبالت با عناصر دیگر همبستگی ندارد. بررسی نقشه های پراکنش عناصر، شاخص غنی شدگی و شاخص زمین انباشت نشان داد بیشترین غنی شدگی و آلودگی در محدوده مطالعه شده به عناصر سرب، روی، آرسنیک، آنتیموان و کادمیوم مربوط و به ویژه در بخش های شمالی و شمال خاور (حوضه آبریز الله لوچای) متمرکز است. داده های به دست آمده نشان دادند بی هنجاری های عناصر سرب، روی، کادمیوم، آرسنیک و آنتیموان هم پوشانی بسیار زیادی باهم دارند. تحلیل داده ها و بررسی ارتباط آنها با زمین شناسی منطقه گویای اینست که بخشی از منشا عناصر مطالعه شده، طبیعی (زمین زاد) و درارتباط با کانی سازی ها، دگرسانی ها و واحدهای سنگی منطقه است، ولی وجود فعالیت های استخراجی در معدن روی- سرب انگوران سبب افزایش غلظت فلزهای سنگین و ورود آنها به آب های سطحی منطقه و گسترش تمرکز عناصر یادشده در شمال خاور منطقه و حوضه آبریز الله لوچای شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159517 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.