اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی

پیام:
چکیده:

 گیاهان دارویی به دلیل داشتن متابولیت های ثانویه احتمالا دارای اثرهای سیتوتوکسیک بوده و اطلاع از میزان سمیت آنها ضروریست. گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. et Mey.) متعلق به شمال ایران و یکی از گیاهان دارویی مهم در طب سنتی ایرانی است. دارای گل های بزرگ قرمز رنگ می باشد که پس از خشک شدن به رنگ بنفش تیره در می آید و جوشانده آن استفاده های دارویی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی سیتوتوکسیک عصاره آبی گلبرگ های گاوزبان بر سلول های انسانی بود. در این پژوهش اثرهای سیتوتوکسیک غلظت های مختلف عصاره گل گاوزبان بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی با آزمون رنگ تترازولیوم مطالعه شد. طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار برای شاهد و تیمار ها استفاده گردید. عصاره آبی این گیاه با IC50 برابر 19.28 میلی گرم در میلی لیتر دارای اثر سیتوتوکسیک بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی بود. مورفولوژی سلول های تیمار شده، از حالت چند ضلعی به کروی تغییر شکل دادند. مطالعات فوق نشان می دهد که هر چند عصاره آبی گلبرگ های گل گاوزبان ایرانی دارای اثرهای مفیدی می باشد، اما مصرف آن باید با احتیاط و طبق دستور انجام شود، چون همان گونه که دارای اثر سمی بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی است ممکن است بر سلول های سالم نیز اثر سمی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
438 -447
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160156 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.