بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره گیاه رزماری و عصاره لیشمانیا روی سلولهای سرطانی گردن رحم (هلا)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در زنان می باشد. گیاه رزماری دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی می باشد. انگل لیشمانیا می تواند به واسطه ترشح برخی مدیاتورهای التهابی و فعال کردن برخی مسیرهای القاکننده آپوپتوز، سبب کاهش رشد و متاستاز سلول های سرطانی شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره گیاه رزماری و عصاره لیشمانیا روی سلول های سرطانی گردن رحم (هلا) صورت گرفت.

روش کار: 

در این مطالعه تجربی پس از کشت و تکثیر سلول های مشتق شده از بافت اپی تلیال گردن رحم انسان (HeLa) که از انستیتوپاستور ایران تهیه گردید، این سلول ها در مجاورت دوزهای مختلف لیشمانیا و عصاره رزماری (50، 100، 150، 200 و 250   (میلی گرم بر میلی لیتر) قرار گرفتند و به مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. پس از پایان مدت انکوباسیون، از روش آزمون رنگ سنجی MTT و فلوسایتومتری جهت تعیین سمیت سلولی و میزان نکروز-آپاپتوز ناشی از عصاره ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که این عصاره اثر ضد سرطانی وابسته به دوز و زمان بر سلول های HeLa دارد، به طوری که با افزایش غلظت عصاره و انکوباسیون 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد. غلظت مهارکنندگی 55 درصد رشد سلول ها (IC50) برای سلول های سرطانی در زمان 24 ساعت برای عصاره لیشمانیا   115/83 و عصاره رزماری 123/61 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. 35/1 درصد از سلول های تیمار شده توسط عصاره لیشمانیا و 43/15 درصد از سلول های تیمار شده توسط عصاره رزماری در هیستوگرام فلوسایتومتری در مکان سلول های نکروزی قرار گرفتند.

نتیجه گیری

عصاره لیشمانیا و رزماری با اثر وابسته به دوز و زمان بر سلول های سرطانی HeLa می تواند باعث مهار رشد این سلول ها شود؛ لذا به نظر می رسد با تحقیقات بیشتر در آینده، می توان از ترکیبات آن ها در درمان سرطان بهره جست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.