تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت

پیام:
چکیده:

در مقاله حاضر به تبیین رابطه رتبه بندی مسیولیت پذیری اجتماعی ویجیو با عملکرد مالی و ارزش 118 شرکت طی سال های 1386 لغایت 1396 پرداخته شده است. شاخص های مسیولیت اجتماعی ویجیو در شش بعد رفتار تجاری، نظام راهبری شرکتی، مشارکت اجتماعی، محیط زیست، منابع انسانی و حقوق بشر است. برایاندازه گیری شاخص های یاد شده از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار بازده غیر عادی و از شاخص های نظیر، بازده داراییها، بازده صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری شده، بازده فروش و کیو توبین به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که، شاخص های افشاءشده ابعاد نظام راهبری شرکتی (هییت مدیره و سهامداران) و رفتار تجاری (مشتریان و یکپارچگی تجاری) دارایبی شترین و بعد اجتماعی کمترین سطح افشاء درشرکت هارا دارا بودند. به عبارتی شرکت ها بطور معمول گزارش های مربوط به قراردادهای تدارکات خرید، اطلاعات مربوط به کالاها و همچنین تعداد و نام اعضای هییت مدیره، درصد و میزان هر یک از سهام داران را افشا نموده اند. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از ارتباط منفی بین رتبه مسیولیت پذیری شرکت ها بر اساس شاخص های مسئولیت اجتماعی ویجیو با ارزش شرکت و رابطه مثبت با عملکرد مالی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161715 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.