تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان پستان دومین سرطان شایع و یکی از شایع ترین علل مرگ در زنان است. متاستاز نیز از چالش های پیش روی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد که بقای آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقا و سنجش عوامل اثرگذار بر پیشرفت بیماری از زمان تشخیص با در نظر گرفتن متاستاز به عنوان حالتی میانی با استفاده از مدل بیماری- مرگ انجام شد.

روش بررسی

مطالعه گذشته نگر حاضر متشکل از 493 فرد مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی شهر همدان طی سال1380 تا 1396 است. ابتدا اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست از پیش تهیه شده از پرونده بیماران استخراج شد، سپس اثر متغیرهای زمینه ای و بالینی بر سیر طبیعی بیماری با استفاده از مدل های چندحالتی بررسی شد.

یافته ها

مخاطره وقوع متاستاز برای افرادی که اندازه تومور آنها بین 2 تا 5 سانتی متر و بیشتر از 5 سانتی متر بود بیشتر از افرادی است که اندازه تومور آنها کمتر از 2 سانتی متر بود  (79/1-10/1)28/1 و (91/3-25/1)48/2 =HR(%95CI)). افرادی که وضعیت استروژن، پروژسترون و فاکتور رشد اپیدرمی آنها مثبت بود بیشتر در خطر وقوع متاستاز بودند ((40/3-96/1) 58/2، (26/2-7/1)69/1، (31/2-29/1)73/1)= HR (%95CI).

نتیجه گیری

آموزش همگانی در مورد اهمیت معاینات دوره ای و تشخیص زودهنگام سرطان پستان همچنین شناخت علایم این بیماری می‏تواند به فرد در تشخیص به موقع بیماری کمک نماید. لذا بیمار می‏ تواند قبل از بزرگ‏تر شدن تومور و پیشرفت بیماری به پزشک مراجعه نماید که این کار به درمان به موقع بیماری کمک شایانی خواهد کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.