واضح سازی مفهوم تبعیض سنی در نظام مراقبت

پیام:
چکیده:
اهداف

 تحلیل مفهوم تبعیض سنی ما را در دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک از تبعیض سنی در نظام مراقبت یاری خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف واضح سازی مفهوم تبعیض سنی در نظام مراقبتی انجام شد.

مواد و روش ها

در مطالعه حاضر به منظور تحلیل مفهوم از مدل واکر و آوانت استفاده شد. بدین ترتیب پس از مرور گسترده منابع موجود از ابتدای سال 1969 تا سپتامبر سال 2018، مقالات مرتبط با موضوع وارد مطالعه شد و بر اساس آن تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم تبعیض سنی استخراج شد.

یافته ها

ویژگی های اصلی مفهوم تبعیض سنی، طبق تحلیل انجام شده عبارت است از اینکه تبعیض سنی فرآیندی تبعیض آمیز نسبت به افراد سالمند است که جنبه مثبت یا منفی دارد و به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری و در سه سطح پایین، متوسط و بالا بروز می کند که می تواند به صورت خودهدایت شونده یا دیگرهدایت شونده باشد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه مفهوم تبعیض سنی در کشور ما پدیده ای نسبتا ناشناخته و جدید است، تحلیل مفهوم حاضر با واضح سازی مفهوم تبعیض سنی، ضمن درک این مفهوم در نظام مراقبتی، می تواند راه را برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در جهت شناسایی نگرش ها، موانع، تسهیل گرها و مقدمات اجرایی هموار سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.