معرفی نسخه خطی مجمع الشعرا و شاعران ناشناخته آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نسخه های خطی گنجینه های ارزشمندی است که از جایگاه ویژه ای در معرفی و حفظ فرهنگ و تمدن هر کشوری برخوردار است؛ زیرا این نسخ به طور مستقیم نشان دهنده اندیشه و دیدگاه حاکم بر یک ملت و قوم در ابعاد مختلف است. یکی از این گنجینه ها نسخه خطی مجمع الشعرا اثر امیر رستم خوریانی متعلق به قرن نهم هجری است و شامل 25800 بیت از شعر شعرا بر اساس حروف الفباست و به صورت تک نسخه در کتابخانه مجلس به شماره نسخه 530 نگهداری می شود. این نسخه به صورت جنگ بوده و دربردارنده اشعار بسیاری از شاعران شناخته شده و ناشناخته ادب فارسی است. در مجمع الشعرا که در دوره تیموری کتابت شده، از بیش از 44 شاعر، اشعاری آورده شده است. برخی از این شاعران همچون ناصرخسرو، کمال الدین اسماعیل، خاقانی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، خواجوی کرمانی و... کاملا شناخته شده اند و دیوان اشعار آن ها تصحیح شده و برخی همچون ناصر بخاری، کاتبی، بساطی، خیالی، مغربی و... کمتر شناخته شده اند که دیوان عده ای از آن ها تصحیح شده و از دیوان برخی دیگر از شاعران، اشعاری به صورت پراکنده باقی مانده است. در نهایت برخی همچون کمال هاشمی و قانی کاملا ناشناخته مانده اند که ظاهرا دیوان اشعار هیچ کدامشان تصحیح نشده است. بنابراین، تصحیح این نسخه از جهت شناخت شاعران کمترشناخته شده یا شاعران ناشناخته، بسیار حایز اهمیت است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.