پیشرفت‌های جدید در ساز و کارهای کنترل زیستی سودوموناس‌ها

پیام:
چکیده:

سودوموناد های فلورسنت به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی از قدرت سازگاری بالا و توانایی تولید منبع سرشاری از متابولیت های ثانویه برخوردارند. آنتی بیوتیک هایی از قبیل فنازین، دی استیل فلوروگلوسینول و هیدروژن سیانید توسط سودوموناد های فلورسنت تولید می شوند و به نظر می رسد که یک صفت اجدادی است. این ترکیبات مستقل از فعالیت آنتی بیوتیکی آن ها، اغلب نقش فیزیولوژیکی برای استرین تولیدکننده دارند. سایر متابولیت های ثانویه از قبیل رایزوکسین، پرومیسالین، ال فورانومایسین، توکسین های حشره ای و بیوسورفکتانت ها (رامنولیپیدها و لیپوپپتیدهای حلقوی)، تنها در استرین های خاص سودوموناس دیده می شوند. توالی یابی ژنوم استرین های بیوکنترلی سودوموناس منجر به کشف تعداد زیادی خوشه های ژنی بیوسنتزکننده ترکیبات ثانویه ناشناخته شده است. داده کاوی ژنوم منجر به کشف تعداد زیادی ترکیبات ضد میکروبی شده است که در کنترل زیستی قارچ های بیمارگر گیاهی، اوومیست ها و باکتری ها نقش دارند. علاوه بر این، برخی از استرین های بیوکنترلی سودوموناس ترکیبات ضد حشره ای تولید می کنند. توانایی بی حدوحصر سودوموناس ها به عنوان عوامل بیوکنترلی همه دانشمندان را متحیر کرده است و روز به روز موارد جدید از این توانایی کشف می شود. در این مقاله سعی بر این است که آخرین یافته ها در خصوص سازوکارهای کنترل زیستی سودومونادهای فلورسنت بررسی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163353 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.