اولین گزارش Mycterothrips albidicornis (Thysanoptera: Thripidae) از ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گونه Mycterothrips albidicornis (Knechtel) به عنوان چهاردهمین گونه Mycterothrips در ایران از استان فارس، جنوب ایران گزارش شد. این اولین گزارش از این گونه در خارج از اروپا است. ویژگی های ریختی گونه، همراه با تصاویر آن و مقایسه با گونه های نزدیک ارایه شد. تنوع رنگ و ساختار ریختی گونه M. albidicornis در مقایسه با آنچه در منابع آمده است مورد بحث قرار گرفت.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
325 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163771 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.