مطالعه تکمیلی فون بال غشاییان خانواده Braconidae (Hym., Ichneumonoidea) موزه هایک میرزایانس و شش گزارش جدید برای ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور شناسایی بال غشاییان خانواده Braconidae (Hym.: Ichneumonidae) موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس، انجام گرفت. در مجموع 13 گونه متعلق به 11 جنس و 7 زیرخانواده شناسایی گردید که شش گونه Biosteres spinaciaeformis Fischer, 1971، Heterospilus rubicola Fischer, 1968,، Utetes fulvicollis (Thomson, 1895)، Aleiodes arcticus (Thomson, 1892)، Macrocentrus turkestanicus (Telenga, 1950) و Rhyssalus longicaudis (Tobias & Belokobylskij, 1981) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
353 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.