بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

پیام:
چکیده:
مقدمه

آماده سازی دانشجویان مقطع دکترا در پرستاری با دانش علمی در این حرفه، مبتنی بر برنامه های درسی صحیح و کاربردی بسیار ضروری است. ارزیابی کیفیت آموزش دکتری پرستاری و مقایسه آن با برنامه های آموزشی قوی در جهان امری لازم است. در این میان دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا در سال 2019، رتبه 1 مدرسه پرستاری در جهان را کسب کرده است. مطالعه حاضر با هدف تطبیق برنامه درسی دوره دکتری پرستاری  PhD ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا  است.

روش کار

این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تطبیقی است. اطلاعات مورد نیاز در مورد جدیدترین برنامه آموزش دکتری پرستاری از طریق جستجوی کامپیوتری در اینترنت و با مروری بر برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران وب سایت دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا کسب شده است. الگوی مورد استفاده در پژوهش، روش بردی (Beredy)، شامل چهار مرحله اصلی توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه است.

یافته ها

ساختار برنامه دانشگاه پنسیلوانیا شامل دو دوره اصلی و متمرکز و پایان نامه است که از لحاظ ساختاری مشابه دوره های اختصاصی اجباری و اختیاری دوره دکتری پرستاری ایران است. هدف کلی دوره دکتری پرستاری ایران تربیت دانشجو برای حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، مدیریت و خدمات پرستاری است. دانشگاه پنسیلوانیا با توجه به تخصصی بودن آن در زمینه پژوهش؛ ایجاد و رشد دانشمندان رشته پرستاری برای ساختن برنامه تحقیقاتی و پیشرفت دانش پرستاری است که انتظارات از این دانش آموختگان رهبری در دانشگاه ها، مراقبت های بهداشتی، مراکز دولتی و زمینه های مرتبط علاوه بر بعد تحقیقاتی است.

نتیجه گیری

به نظر می رسد برنامه دکتری پرستاری ایران با توجه به تلفیق دو دوره عملکردی و پژوهشی انتظارات از دانش آموختگان دوره دکتری پرستاری کشورمان کاملا مشخص نمی باشد و نیاز به منظور تخصصی شدن بر اساس اهداف آن دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.