پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس پژوهشی مروری و یکپارچه

پیام:
چکیده:
مقدمه

 پریشانی اخلاقی،یک مشکل جدی در سطح بین المللی برای متخصصان نظام سلامتی است؛ که دارای اثرات مضر برای بیماران، پرستاران و سازمانها می باشد.پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه،به دلیل برخورد روزانه با مشکلاتاخلاقی و فضای پر از تنش،آشفتگی های اخلاقی بیشتری را تجربه می کنند. هدف از این تحقیقانجام یک مرور یکپارچه و ترکیب تحقیقات موجود در زمینه پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه می باشد.

روشکار

در بررسی متون در سال های 2444تا 2414، بانک های اطلاعاتی مختلف از جمله:SID ،Irandoc ،Google scholar ،PubMed ،Medline،Scopus ،Cochrane Library ،Science Directبا واژه های کلیدی پریشانی اخلاقی، پرستاری، بخش های مراقبت ویژه جستجو شد. نسخه اصلاح شده بر اساس مروریی کپارچه و پنج مرحله ای کوپر توسط Whittemore و Knalf برای این منظور مورداستفاده قرارگرفت.

یافته ها

نتایج در 0 قسمت اثرات، منابعپریشانی اخلاقی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، واکنشهای روان شناختی آنان و نحوه مقابله آنها با پریشانی های اخلاقی ارایه شد.

نتیجهگیری

بر اساس مروری بر متون می توان گفت: پریشانی اخلاقی هرگز نمیتواند به طور کامل از بین برود، اما علل و اثرات آن می تواند کاهش یابد و با توجه به اینکه بروز این پدیده در میان پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دلیل محیط پر چالش آن شایعتر است، باید بروز پریشانی اخلاقی در پرستاران شناسایی شده و راهکارهای پیشگیری یا درمان برای آن مد نظر قرار گیرد

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164336 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.