مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

سالانه در دنیا حدود نیم میلیون زن در اثر عوارض ناشی از بارداری و یا عدم دریافت مراقبت های مامایی جان خود را از دست می دهند که 99 درصد آن در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. خدمت رسانی با کیفیت بالا، اغلب منجر به رضایت گیرندگان خدمت می شود. کارکنان ،نقش قابل توجهی در ارتقای کیفیت مراقبت ها انجام می دهند. با توجه به اهمیت این موضوع در بهبود شاخص های کلان کشوری و بین المللی بر آن شدیم تا مروری بر کیفیت مراقبت های مامایی ایران داشته باشیم.

روش کار

پس از جستجوی 950 مقاله با کلیدواژه های کیفیت، مراقبت ، مامایی و رضایت در موتورجستجوی Sciencedirect، Iranmedex،SID ، Magiran ،Google Scholar ،  Pubmed  و IranDoc ، حدود 28 منبع در نهایت انتخاب و نتایج آنها فیش برداری شد.

یافته ها

 تحقیقات، کیفیت مراقبت های قبل از بارداری، دوران بارداری، پست پارتوم و تنظیم خانواده را در سطح متوسط گزارش نمودند به طوری که ضعیف ترین کیفیت در مرحله چهارگانه لیبر و زایمان مشاهده گشت. میزان رضایت از خدمات پره ناتال، لیبر و زایمان، پست پارتوم و تنظیم خانواده در سطح زیاد و خیلی زیاد عنوان شد و رضایت از دوره پره ناتال بیشتر از لیبر بود.

نتیجه گیری

کیفیت مراقبت های مامایی در حد متوسط و رضایت از آن در سطح بالا بود. بنابراین رضایت بالا همیشه به معنای کیفیت بالای خدمات نیست، زیرا اظهار رضایت مادران می تواند ناشی از سطح انتظار پایین آنان باشد. بنابراین جهت بررسی کیفیت خدمات مامایی باید علاوه بر کسب رضایت، همواره استانداردهای بین المللی را مد نظر داشت.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164342 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.