اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر دما، pH، نمک، اسانس نارنج (Citrus aurantium L.) و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته (50 درصد دی اکسیدکربن، 45 درصد نیتروژن و 5 درصد اکسیژن) در کنترل استافیلوکوکوس اوریوس در توفوی ماهی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 97-1396 انجام شد. در این پژوهش pH در سطوح 5/5، 6 و 5/7، دما در سه سطح 4، 25 و 37 درجه سانتی گراد، نمک به میزان 0، 5/1 و 3 درصد و اسانس نارنج در سطوح 0، 025/0 و 05/0 درصد در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که هرچه pH نمونه های توفوی ماهی پایین تر بود، رشد استافیلوکوکوس اوریوس محدودتر شد. در pH 5/5 با 025/0 و 05/0 درصد اسانس نارنج در نمونه های توفوی ماهی عدم رشد باکتری مشاهده شد، اما در pH 6 و 5/7 عدم رشد باکتری مشاهده نشد و رشد آنها به بیش از میزان مجاز رسید. با افزایش دما به 25 و 37 درجه سانتی گراد و نیز در pH 5/5، 6 و 5/7 رشد استافیلوکوکوس اوریوس در توفوی ماهی افزایش یافت. در این پژوهش اسانس نارنج در سطح 05/0 درصد در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمک 3 درصد و pH 5/5 قدرت کنترل رشد استافیلوکوکوس اوریوس در توفوی ماهی را طی 8 روز نگهداری داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.