روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان مرگ کودکان زیر 5 سال و علل شایع آن در شهرستان های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک دوره ی 7 ساله بود.

روش ها

در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی گذشته نگر که در طی سال های 97-1391 انجام گرفت، کلیه ی مرگ های کودکان زیر 5 سال، به صورت سرشماری، از بانک داده های موجود در گروه بهداشت خانواده ی مرکز بهداشت استان، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مرتبط با علل اصلی مرگ در گروه نوزادان و کودکان 59-1 ماهه، بر حسب محل زندگی خانواده ی این کودکان استخراج و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

میزان مرگ نوزادان در این دوره، بین 34/7-56/6 در هر 1000 تولد زنده، متغیر بوده است. شایع ترین علل مرگ نوزادان در این دوره به ترتیب انواع ناهنجاری ها، سندرم نارسایی تنفسی و سپسیس بود. میزان مرگ شیرخواران کمتر از 12 ماه، بین 24/10-01/9 در 1000 تولد زنده، متغیر بود. میزان مرگ کودکان 59-1 ماهه، از 6/4 به 27/4 در 1000 تولد زنده کاهش یافت. شایع ترین علل مرگ کودکان 59-1 ماهه، به ترتیب عبارت از بیماری های قلبی- عروقی، حوادث و بیماری های سیستم عصبی بودند. میزان مرگ کودکان زیر 5 سال، از 79/11 به 83/10 در 1000 تولد زنده، کاهش یافت.

نتیجه گیری

در این دوره ی 7 ساله، میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از یک روند کاهشی برخوردار بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
469 -476
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.