کارکردهای زنان خاندان حکومتگر در خلافت فاطمیان مصر

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنان در خاندان حکومتگر فاطمی مصر (358-567ه.ق/968-1171م) به سبب برخورداری از ثروت و منزلت اجتماعی، منشا آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای در جامعه مصرگردیدند. این نوشتار، به دنبال تحلیل کارکردهای زنان در خلافت فاطمی می باشد تا نمایان شود مقام و جایگاه آنان چه کارکردهایی در سیاست، اجتماع و فرهنگ مصر عصر فاطمی را برای آنان رقم زده است. (پرسش) بهره مندی از منزلت و نفوذ در دربار خلافت، به زنان فاطمی مانند دیگر سرزمین های جهان اسلام قدرت و موقعیت برتری می داد. (فرضیه) کارکردهای زنان خاندان فاطمی، در این پژوهش مورد توجه قرار می گیرد تا بازشناسی هدفمندی در این بافت از جامعه مصر فاطمی ارایه گردد. (روش) دستاورد تحقیق، شناسایی گونه های کارکردی زنان خاندان فاطمی در مصر می باشد. کارکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان فاطمی، در این پژوهش ردیابی گردید. این کارکردها، گویای نتایج بهره برداری زنان از قدرت و منزلت اجتماعی در جامعه فاطمی مصر می باشد. (دستاورد)

زبان:
فارسی
صفحات:
259 تا 276
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!