بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

سلول های بنیادی مزانشیمی چندتوان با توانایی ترشح سیتوکین ها به تعمیر بافت آسیب دیده کمک می کنند، که می توان به عنوان یک منبع آزمایشگاهی برای کاربردهای درمانی در آینده مورد استفاده قرار داد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی تحت شرایط مناسب رشد و به انواع مختلفی از سلول های مزودرمی تمایز یابند. سلنیوم و ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان باعث تمایز و تکثیر MSCs می شوند. در این مطالعه اثر سلنیوم و ویتامینE را بر تمایز و تکثیر AD-MSCs مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه، نمونه بافت چربی زیر جلدی شکمی جمع آوری شد که بافت با استفاده از کلاژناز نوع Iهضم گردید، سلول ها بعد از جداسازی، در محیط کشت پایه قرار گرفتند. برای تعیین ظرفیت زنده بودن سلول ها در مجاورت  Seو ویتامین E تست MTT انجام داده شد. برای تمایز، از محیط استیوژنیک یا آدیپوژنیک مورد استفاده شد. در نهایت رنگ آمیزی قرمز آلیزارین یا Oil Red برای تشخیص معدنی شدن ماتریکس سلولی انجام شد.

نتایج

در این مطالعه، با موفقیت سلول های بنیادی مزانشیمی با مورفولوژی فیبروبلاست مانند از چربی استخراج و تکثیر داده شدند. ظرفیت زنده بودن سلول های جدا شده از چربی با استفاده از آزمون MTT انجام شد. رنگ آمیزی قرمز آلیزارین وOil Red  حداکثر تمایز را با افزایش غلظت نشان می دهند.

بحث

این نتایج نشان می دهد که بافت چربی، می تواند برای سلول درمانی و مهندسی بافت در آینده به عنوان منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی استفاده شود. ما احتمال می دهیم که سلنیوم و ویتامین Eمی توانند تمایز و تکثیر بهتر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی را در محیط آزمایشگاهی القا کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
159 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2165196 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.