مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسوولیت سازمان های بین المللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسوولیت دولت ها برای اعمال سازمان های بین المللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسوولیت سازمان های بین المللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بین المللی» به رشته تحریر درآمده است.

مواد و روش ها

روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.

ملاحظات اخلاقی

در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته ها

کمیسیون حقوق بین الملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، به طور حصری برخی رفتارهای دولت ها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسوولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیان دیده، درصورتی که موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بین المللی شوند را موجب مسوولیت دولت ها دانسته است. طرح مذکور، مسوولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسوولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسوولیت  ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسوولیت دولت به صرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتا متفاوتی از آن ارایه  داده است.

نتیجه گیری

با توجه به عدم پیش بینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمان های بین المللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسوولیت ناشی از رفتارهایی که مسوولیت ثانوی دولت های عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارسایی ها ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.