پیشگیری از فساد اداری در نظام سلامت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فساد یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. علیرغم پیشرفت های چشمگیر در استانداردهای کلی نظام سلامت، در بیمارستان های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فساد در حال گسترش است و راهکارهای مقابله با آن روز به روز سخت تر و پیچیده تر می شود. با توجه به حیاتی بودن نقش حرفه مندان سلامت در ایجاد یک محیط عاری از فساد این مطالعه به بررسی عوامل فساد در بیمارستان ها و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است.

مواد و روش ها

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که از طریق جستجوی بانک های اطلاعات علمی و با استفاده از موتورهای جستجوگر در مقالات منتشر شده پایگاه های داخلی Magiran, SID, IranMedex و پایگاه های خارجی PubMed, Google schaler, Scopus and WOS نگارش گردیده است.

ملاحظات اخلاقی

در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته ها

پرداخت های غیر رسمی، از عوامل مهم ایجاد فساد در بیمارستان ها است. هنوز اطلاعات غیر محرمانه بسیاری از مراکز درمانی و  سلامت برای عموم قابل رویت نیست. رکن اصلی در رصد و پایش هزینه های خدمات درمانی انجام شده، شفافیت، پایش مستمر و الکترونیک آن ها است.

نتیجه گیری

در سازمان هایی که اصل پنهان کاری و محرمانگی حکم فرما باشد پیامدی چون فساد را به همراه دارد. شفافیت در عملکرد یک سازمان ناشی از تجلی فرهنگ شفافیت در جامعه است و عواملی چون تغییر نگرش جامعه و کاربرد فناوری اطلاعات مناسب، سبب ایجاد شفافیت پاسخگویی خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.