مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آنچه که ابتدا از مفهوم مسوولیت شرکت ها به ذهن متبادر می شود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکت ها را به سمت قبول مسوولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکت ها نه تنها در مقابل سهامداران خود مسوول هستند، بلکه در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می نمایند نیز مسوولیت دارند.

مواد و روش ها

روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است.

ملاحظات اخلاقی

در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته ها

پذیرش مسوولیت اجتماعی برای شرکت ها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بین المللی و داخلی بسیاری بر مسوولیت اجتماعی شرکت ها صحه می گذارد که مهمترین آن ها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است.

نتیجه گیری

امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولت ها امکان پذیر نیست و این شرکت ها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، می توانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
86 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.