ارائه الگویی برای پیش بینی مرگ و آسیب های ناشی از سوانح جاده ای استان آذربایجان غربی بر اساس داده های سال های (1396-1390) به صورت سری زمانی: مدل باکس-جنکینز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تصادفات جاده ای معمولا باعث ایجاد آسیب شدیدی در قربانیان خود می شوند و تاثیر مستقیمی بر اعضای جامعه دارند. کشور ایران بالاترین میزان تصادفات جاده ای را دارد. هدف این مطالعه تعیین الگویی برای پیش بینی مرگ ها و آسیب های ناشی از سوانح جاده ای استان آذربایجان غربی براساس داده های سال های(1390-1396) بصورت سری زمانی: مدل باکس-جنکینز است.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی تمام مرگ و آسیب های ناشی از سوانح ترافیکی در فاصله سال های 1390-1396 مورد آنالیز قرار گرفت. و برای تعیین روند مرگ و آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در استان آذربایجان غربی از مدل های سری زمانی باکس و جنکینز استفاده شد و روند مرگ و آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در استان پیش بینی شد.

یافته ها

در این مطالعه مشاهده شد که روند تصادفات در بازه زمانی  مورد مطالعه نا ایستا بوده و بهترین مدل جهت پیش بینی که هر کدام کمترین مقدار را داشته باشد بهتر می باشد مدل ARIMA (2،0،1) با توجه به AIC=78/38 به عنوان مدل مناسب برای برازش سری انتخاب گردید که با توجه به عدم وجود روند فصلی تصادفات جاده ای در استان آذربایجان غربی روند کاهشی است که در سال 1397، حدود 269 مورد مرگ که نسبت به سال1396، 4/7 درصد کاهش داشته است.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج بدست آمده روند تصادفات برای سال آینده نیز کاهشی بوده است که روند مناسبی است

زبان:
فارسی
صفحات:
498 تا 502
لینک کوتاه:
magiran.com/p2167404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!