بررسی تاثیر مزاج بر اخلاق

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

هر انسانی دارای مزاجی خاص است و مزاج انسان ها با هم تفاوت دارند. مزاج انسان ها از عواملی تاثیر می پذیرد و بر برخی امور نیز تاثیر می گذارد. یکی از مواردی که مزاج انسان بر آن تاثیر می گذارد، اخلاق و رفتارهای انسانی است. در این مقاله، چگونگی این تاثیرگذاری از دیدگاه دین (آیات، روایات)، فلسفه، اخلاق و طب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مواد و روش ها

روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات به دست آمده دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

یافته ها

برخی از عوامل به صورت اکتسابی و برخی به صورت غیراکتسابی بر اخلاق تاثیر می گذارند. مزاج از عوامل اکتسابی و غیر اکتسابی است که بر اخلاق تاثیر می گذارد، زیرا مزاج به دو نوع طبیعی و اکتسابی تقسیم می شود. نحوه تاثیرگذاری مزاج بر اخلاق گاهی به صورت تاثیرات مثبت و گاهی نیز به صورت تاثیرات منفی می باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2167711 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.