واضح سازی مفهوم نقش پرستار متخصص در بخش مراقبت های ویژه: تحلیل مفهوم با رویکرد راجرز

پیام:
چکیده:
مقدمه

در عصر جدید نیاز به داشتن پرستارانی با نقش تخصصی به دلایلی هم چون پیشرفت تکنولوژی، افزایش سن و بروز بیماری های مزمن برای دریافت مراقبت با کیفیت و کاهش هزینه های درمانی بیش از بیش احساس می شود.

هدف

واضح سازی مفهوم نقش پرستار در بخش مراقبت ویژه می باشد.

روش

دراین مطالعه از رویکرد تکاملی راجرز برای شفاف سازی مفهوم نقش پرستار متخصص در بخش مراقبت های ویژه استفاده شد. به این منظور پایگاه های انگلیسی زبان Web of Sciences،Science direct Proquest,Pubmed,Scopus از سال 1980 تا 2019 و پایگاه های فارسی ،Iran Medex، ,SID و Magiran از سال 1370 تا 1397 با استفاده از کلمات کلیدی پرستار متخصص، نقش پرستار متخصص در بخش مراقبت ویژه و معادل های انگلیسی آن مورد جستجو قرار گرفت. از 1600مطالعه اولیه ، 12 مقاله وارد تحلیل نهایی شد. یافته‌ها: در این مطالعه، ویژگی های مفهوم پرستار متخصص بخش مراقبت های ویژه در دو بعد بهبود بیمار، بهبودکیفیت ارایه خدمات و تسهیل در ترخیص زودتر بیمار از بخش مراقبت های ویژه شناسایی شدند. پیشایندها مشتمل برداشتن حداقل مدرک کارشناسی، تعهد حرفه ای و تفکر انتقادی، محیط بالینی و آموزشی حرفه ای، داشتن اساتید مجرب و حرفه ای و پیامدها نیز دربردارنده رضایت خدمات گیرندگان و خانواده بیماران، ارایه مراقبت با کیفیت، تسهیل در روند ترخیص زودهنگام بیماران،کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم درمانی، جلوگیری از ایجاد و پیشرفت عفونت های بیمارستانی بودند.

نتیجه‌گیری

یافته های مطالعه مفهوم نقش پرستار متخصص در بخش مراقبت های ویژه را مورد شناسایی قرار داده است و نشان می دهد که پرستار متخصص دارای ماهیتی پیچیده، دایمی، متنوع و پویاست و پرستار متخصص نقش مهمی را در ارایه مراقبت به بیماران از جمله ارایه مراقبت با کیفیت در بالین، کاهش هزینه های درمانی و جلوگیری از ایجاد عفونت های بیمارستانی ایفا می کند. آگاهی از ویژگی های مفهوم نقش پرستار متخصص در بخش مراقبت های ویژه، پیشایندها و پیامدهای گسترده آن بیش ار پیش منجر به ارتقاء جایگاه، اهمیت و کاربرد این مفهوم در حرفه پرستاری می گردد و ابزاری اکتشافی برای بررسی و تحقیق بیشتر و گسترش بدنه دانش موجود در این حرفه محسوب می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168467 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.