خود مراقبتی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه: یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بدنبال تجربه یک حادثه تلخ و شدید بروز می کند. از این رو خودمراقبتی در زندگی این افراد جایگاه ویژه ای دارد تا اثرات این اختلال به حداقل برسد. اجرای اقدامات بهداشتی خودمراقبتی موجب تاثیر در فرایند بهبودی و سلامت این بیماران می شود.

هدف

مطالعه حاضر با هدف گردآوری و مرور پژوهشهای انجام شده در ارتباط با خودمراقبتی در بیماران مبتلا به PTSD صورت گرفته است.

روش

مطالعه حاضر با هدف مرور انجام شد. اطلاعات با جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی با معیارهای ورود مروری و تحلیلی، هم خوانی با عنوان مطالعه، نمونه های مبتلا PTSD بعد از جنگ و خودمراقبتی در مورد این بیماران و معیارهای خروج مقالات، ارتباط کم با موضوع تکراری و همپوشان بودن مقالات انتخاب شدند. با جستجوی کلید واژه های , Self-care ,Care defect, Systematic Review, PTSD،خود مراقبتی، نقص مراقبتی، مرور سیستماتیک و اختلال استرس پس از سانحه در پایگاه های داده ای معتبر شامل,Magiran, Google Scholar, SID , Iran Medex, PubMed, Ovid, Science Direct, Scopus در فاصله زمانی آوریل 2004 تا جولای 2019 مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها

در این مطالعه تعداد 103 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس معیارهای ورود و مقالاتی که بیشترین ارتباط را با موضوع مورد مطالعه داشتند، تعداد 18 مقاله باقی ماند که 6 مورد از آنها فارسی بوده و 12 مورد انگلیسی بوده است. بر اساس یافته های مطالعات مختلف، تاثیر رفتارهای خودمراقبتی مانند (انجام آرامسازی عضلانی بدن، آموزش تنفس عمیق، رفتن به سر کار، ورزش و تغذیه منظم، رفتن به محلی که حادثه در آن اتفاق افتاده و استراحت کافی) بر کاهش علایم PTSD گزارش کرده اند.

نتیجه گیری

آموزش خودمراقبتی در کاهش علایم PTSD و بهبود این بیماران موثر می باشد و با توجه به افزایش حوادث و به دنبال آن اختلال استرس پس از سانحه پیشنهاد می گردد خود مراقبتی در این گروه از بیماران با استفاده از مهارتهای مقابله ای ویژه در موردPTSD ؛ علایم مربوطه و بکارگیری سبک زندگی متوازن آموزش داده شده و ارتقاء یابد. در امر مراقبت از این بیماران، استفاده از الگوی خود مراقبتی جامع ضروری به نظر می رسد. با توجه به پژوهش های محدود در امر خودمراقبتی از این بیماران پیشنهاد می گردد که در آینده پژوهش های مرتبط تری انجام شود. کلیدواژه ها: اختلال استرس پس از سانحه، خود مراقبتی، مطالعه مروری.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.