حمایت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری سازمانی، سیاست‌های سازمانی و ادراک از جایگاه اجتماعی در اعضای هیات علمی: اثرات واسطه‌ای سبک‌های جایگاه طلبی اجتماعی

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه بررسی مدل روانی اجتماعی برای پیش‌بینی ادارک از جایگاه اجتماعی در بین اعضای هیات علمی بود. از 135 نفر از اعضای هیات یکی از دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به شیوه دردسترس نمونه‌گیری انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس حمایت سازمانی ادارک‌شده، مقیاس ادارک از سیاست‌های سازمانی، مقیاس مشارکت در تصمیم‌گیری سازمانی و مقیاس برتری-منزلت استفاده شد. در کل 40 درصد از شرکت‌کنندگان این نگرش را داشتند که جایگاه اجتماعی برای کاردانشگاهی در ایران از زمانی که عضو هیات علمی شده‌اند، کاهش یافته است. حمایت سازمانی ادارک‌شده، ادارک از سیاست‌های سازمانی و مشارکت‌داده‌شدن در تصمیم‌گیری‌های سازمانی هم به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق سبک‌های جایگاه‌طلبی اجتماعی با جایگاه اجتماعی ادارک‌شده رابطه داشتند. رابطه بین سیاست‌های سازمانی ادارک شده و جایگاه اجتماعی ادارک‌شده منفی بود؛ اما سایر ابعاد مدل رابطه مثبتی با جایگاه اجتماعی ادارک‌شده داشتند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ادارک از جایگاه اجتماعی متاثر از کیفیت حمایت اجتماعی سازمانی، جو سیاسی در سازمان، مشارکت در تصمیم‌گیری سازمانی و سبک جایگاه‌طلبی مبتنی بر منزلت دارد. اعضای هیات علمی که از سبک جایگاه‌طلبی مبتنی بر منزلت استفاده می‌کنند، احساس بهتری نسبت به کار دانشگاهی به عنوان کاری با جایگاه اجتماعی بالا دارند و این امر ممکن است در تسهیل خودشکوفایی‌شان موثراست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
623 -644
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168554 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.