ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در فضای کنونی بازار جهانی، اتخاذ یک راهبرد صحیح در قبال رسانه های اجتماعی توسط آژانس های مسافرتی برای دستیابی به مشتریان ضروری است. صنعت گردشگری یک صنعت خدمت محور است، و آژانس های مسافرتی به راحتی می توانند از طریق تغییر راهبردهای بازاریابی شان بدون هیچ هزینه اضافی به مشتریان شان در رسانه های اجتماعی دست یابند. گزینه های بسیاری برای یک آژانس مسافرتی وجود دارد که با استفاده از آنها می تواند در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده شود. با این حال، انتخاب بهترین گزینه بسیار دشوار است. از این رو، مقاله حاضر یک چارچوب تحلیلی شامل روش های بهترین-بدترین و ویکور فازی ارایه می کند تا در یافتن بهترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی کمک کنند. ابتدا وزن نه معیار که از طریق بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان به دست آمده بودند با استفاده از روش بهترین-بدترین محاسبه شد. سپس، این وزندهی ها با ویکور فازی ترکیب شد تا پلتفرم های رسانه های اجتماعی رتبه بندی شوند. در طول مرحله اجرا، مدیران یک آژانس مسافرتی در ترکیه از پشتیبانی این چارچوب پیشنهادی برای سازمان شان بهره گرفتند. نتایج نشان داد که "هزینه" مهمترین معیار بود (0.189)، و پس از آن معیار "مخاطبین" (0.158) قرار داشت. یافته های مربوط به این چارچوب نشان می دهد که این روش پیشنهادی معتبر بوده و می تواند در بهبود فرایند تصمیم گیری شرکت ها و سازمان نقش داشته باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
645 -672
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168555 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.