جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی: نقش میانجی جهت گیری یادگیری

پیام:
چکیده:

یکی از حوزه های پژوهشی نوظهور در جهت گیری راهبردی، بررسی نحوه انتقال جهت گیری های مختلف از بخش تجاری به بخش غیرانتفاعی است. به همین دلیل، هدف مطالعه حاضر تعیین اثر میانجی جهت گیری یادگیری بر جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی در بخش غیرانتفاعی است. داده ها از بیش از 300 کارمند سازمان های غیرانتفاعی از طریق نمونه گیری گلوله برفی از نقاط مختلف پاکستان گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحت مدلسازی معادلات ساختاری قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که کسب منابع راهبردی در بخش غیرانتفاعی هم مطرح است، اما اگر این منابع به راحتی قابل اقتباس باشند، چندان برای سازمان سودمند نیستند. بنابراین، یک سازمان باید توانایی های اینچنینی را برای ایجاد منابعی توسعه دهد که به راحتی قابل اقتباس نباشند. این پژوهش همچنین نشان می دهد که جهت گیری بازار و جهت گیری کارآفرینی اجتماعی منابع راهبردی کلیدی هستند، اما در حضور جهت گیری یادگیری، سازمان می تواند از این منابع به شکل موثرتری بهره ببرد. این مطالعه در نهایت کاربردهای عملی، محدودیت های پژوهش، و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارایه می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
673 -703
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168556 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.