بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی متا-مدل طرح آزمایش بهینه سازی چندهدفه

پیام:
چکیده:

این مطالعه، که بر مبنای نظریه حفظ منابع استوار است، به بررسی نقش منابع حمایت اجتماعی درک شده و اثر تعدیلگر سیاست های زندگی-کار بر تعادل زندگی-کار میان کارکنان زن در زمینه صنعت بانکداری بنگلادش می پردازد. داده های پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه پیمایشی از 559 نفر از کارکنان زن شاغل در 39 بانک تجاری در داکا و چاتوگرام به دست آمد که از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب شده بودند. در مرحله بعد، داده ها با استفاه از همبستگی چندگانه و همبستگی سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش اهمیت حمایت ادراک شده محل کار ، حمایت ادراک شده عاطفی مدیریت ، حمایت ادراک شده ابزاری مدیریت ، حمایت ادراک شده عاطفی همکاران ، و حمایت ادراک شده خانوادگی بر تعادل کار-زندگی کارمندان زن حوزه بانکداری بنگلادش را نشان داد. به علاوه، سیاست های کار-زندگی رابطه بین حمایت ادراک شده خانوداگی و تعادل کار-زندگی را تعدیل می کند. این یافته ها می تواند به فعالان حوزه مدیریت، قانون گذاران، متخصصان بانکداری، و پژوهشگران کمک کند تا درک عمیق تری از منابع حمایت اجتماعی موثر بر تعادل کار-زندگی داشته باشند و آنها را نسبت به اثر غیرمستقیم سیاست های تعادل کار-زندگی بر رابطه بین حمایت ادارک شده اجتماعی و تعادل کار-زندگی آگاه سازد. این پژوهش پیشینه موجود درباره تعادل کار-زندگی را از طریق بررسی اثر غیرمستقیم سیاست های تعادل کار-زندگی بر روابط بین منابع حمایت ادراک شده اجتماعی و تعادل کار-زندگی گسترش می دهد. این مهم با تعمیم تعدیل شده نظریه حفظ منابع (که از دیدگاه غربی نشات می گیرد) به کشورهای در حال توسعه جنوب آسیا انجام می گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
733 -761
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168558 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.