زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی به خاطر داشتن لوله داخل تراشه و نیز به علل دیگر قادر به برقراری ارتباط نیستند و مشکلات زیادی را در این رابطه تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف کشف تجربیات بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از ناتوانی در صحبت کردن و نیز کشف اشارات غیرکلامی استفاده شده توسط آن ها برای ابزار نیاز انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه تحلیل محتوای کیفی حاضر روی 15 بیمار تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه در سال 1395 در ایران انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشاهده استفاده شد. نمونه گیری به روش هدفمند با انتخاب افراد دارای تجربیات غنی انجام شد. از روش تحلیل محتوای کیفی نوع مرسوم برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

چهار مضمون اصلی «ناتوانی در حرف زدن ریشه مشکلات، بلوک عجزآور کانال های ارتباط، اشارات درک نشده و تلاش برای برقراری ارتباط» از توصیف های عمیق مشارکت کنندگان حاصل شد.

نتیجه گیری

بیماران هوشیار بخش مراقبت های ویژه مشکلات ارتباطی بسیاری را در حین بودن تحت تهویه مکانیکی متحمل می شوند، به طوری که قادر به ابراز نیازهای خود نیستند و این موضوع می تواند ترس، ناامیدی و آشفتگی را برای بیمار به همراه داشته است. این بیماران از روش های مختلف اعم از ایماواشاره، ضربه زدن به تخت و لب خوانی برای ابراز نیاز های خود استفاده می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168765 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.