الرمز و شعراء المقاومه العرب (بلند الحیدری والمقالح وسلیمان العیسی والمیهوبی نماذجا)

پیام:
چکیده:

من اشهر شعراء المقاومه العرب یکون بلند الحیدری من العراق وسلیمان العیسی من سوریه وعبدالعزیز المقالح من الیمن وعزالدین المیهوبی من الجزایر. یتطرق هذا المقال إلی تحلیل الرمزیه فی ادب المقاومه فی العالم العربی، فی شعر هذه الشعراء نماذجا واسباب استخدام الرموز فی هذا النوع الادبی و یعتمد البحث علی المنهج الوصفی- التحلیلی. الرمز والرمزیه من التقنیات الفنیه المستخدمه فی ادب المقاومه ویعبر بهذه التقنیه عن المعاناه الوطنیه والنفسیه. التعرف علی الغرب والخوف من الکبت واخطار الظالمین کالسجن والاغتیال والمنفی وایضا الرغبه فی التجدد وتعمیق المعنی وتجسید الإحساسات والمفاهیم ومشارکه المتلقی فی کشف المعنی، تکون اسباب استخدام الرموز فی ادب المقاومه. تدل الرموز فی ادب المقاومه لدی الشعراء العرب علی ما یتعلق بالاحتلال والثوره علیه ومن اهمه هو الحق والباطل والاحتلال والحریه والظلم والعداله والثوره والمقاومه والانتفاضه. تدل مفردات العنکبوت والغراب والجراد والذیب علی الغصب والغاصبین وتدل مفردات الثعبان والعاصفه والکلب والظلمه والدجی علی الظلم والظالمین وتدل مفردات المطر و... علی الثوره وتدل الربیع و... علی الحریه.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
57 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.