از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد

پیام:
چکیده:
مقدمه

به علت اثربخشی کم درمان های موجود در ترک اعتیاد و عوارض نامطلوب داروهای صناعی، می توان حرکت به سمت استفاده از روش فارماکولوژی معکوس جهت تولید داروی کم هزینه تر، موثرتر و کم خطرتر را به عنوان یک راهکار مفید در نظر گرفت.

هدف

با توجه به تاریخچه ی طولانی طب سنتی ایران در زمینه تشخیص و درمان بیماری ها از جمله اعتیاد، این تحقیق با نگاه به متون اصیل طب ایرانی، به بررسی مطالعات حیوانی و بالینی  گیاه تاتوره و فرآورده ی حب الشفا جهت درمان اعتیاد به تریاک می پردازد.

روش بررسی

این مقاله شامل سه بخش می باشد: بررسی متون طب ایرانی، مطالعات حیوانی و کارآزمایی بالینی.

نتایج

در متون طب ایرانی دو شیوه اصلی فارماکولوژیک برای درمان عادت به افیون، تدریج و تعویض بیان شده است. در تحقیقات صورت گرفته، اثر تاتوره بر کمیت های سندرم ترک فارماکولوژیک موش صحرایی نسبت به متادون معنی دارتر بود. مطالعات سم شناسی حب الشفا هیچ گونه عارضه جانبی و آسیب بافتی نشان نداد. مطالعات حیوانی تفاوت معنی داری در امتیاز کل داده ها بین گروه متادون و حب الشفا نشان نداد. مطالعات بالینی حب الشفا بر روی علایم ترک بیماران مبتلا به مواد اپیوییدی حاکی از اثر این فرآورده در کنترل علایم محرومیت و افسردگی نسبت به دو گروه دارونما و کلونیدین بود. اثر حب الشفا به عنوان درمان نگهدارنده در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی باعث کاهش وسوسه، اضطراب و افسردگی نسبت به دارونما در طول زمان شد.

نتیجه گیری

نتایج مطالعات نشان دهنده اثربخشی حب الشفا در تمامی فازهای درمان اعتیاد می باشد. البته برای اثبات این یافته ها نیاز به مطالعات بیشتر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168874 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.