بررسی اثر زردچوبه و کورکومین بر پاسخ های رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش بزرگ آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

التهاب در محل آسیب عصب، از دلایل درد نوروپاتی بوده و دیده شده که زردچوبه و کورکومین به عنوان یک عامل ضدالتهاب عمل نموده و احتمالا موجب کاهش درد نروپاتی می شوند.

هدف

در این مطالعه اثر زردچوبه و کورکومین بر پاسخ های رفتاری درد حاصل از (Chronic Constriction Injury) CCI مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی از موش های نر بالغ نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) استفاده شد. از روش Bennet & Xie  با بستن 4 گره شل، جهت ایجاد CCI استفاده شد. دو هفته بعد تزریق داخل صفاقی حلال، زردچوبه 60 میلی گرم و کورکومین 30 و 60 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم آغاز و تا روز 26 روزانه ادامه یافت. پاسخ های رفتاری با آزمون آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در روزهای 14، 17، 20، 23، 26 و 40 بررسی شد.

نتایج

نتایج نشان داد تزریق کورکومین با دوز 30 میلی گرم موجب کاهش آلودینیای مکانیکی از روز 20 و کاهش هایپرآلژزیای حرارتی از روز 23 شد و این اثرات تا روز چهلم ادامه یافت. تزریق کورکومین با دوز 60 میلی گرم در روز 26 آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی را کاهش داد. زردچوبه با دوز 60 میلی گرم اثری بر آلودینیا و هایپرآلژزیا نشان نداد.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که احتمالا کورکومین می تواند در کاهش دردهای نوروپاتی حاصل از CCI موثر باشد. مطالعات قبلی پیشنهاد نموده اند که احتمالا این اثر از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و درنهایت کاهش شدت التهاب اعمال می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168884 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!