رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نقش دانش قرایت و تاثیر مستقیم آن در تفسیر آیات قرآن کریم انکارناپذیر است و از این رو مساله قرایات همواره مورد توجه قرآن پژوهان قرار داشته است. یکی از ابعاد مهم در مساله قرایت، بررسی رویکرد علماء سده های نخست هجری به قرایت، به ویژه رویکرد آنان نسبت به قرایت رایج امروزی (روایت حفص از قرایت عاصم) می باشد که می تواند بیانگر رویکرد تاریخی به این قرایت تلقی گردد. اگر چه اخفش از بزرگان ادبیات عرب است و روند کلی حاکم بر کتاب معانی القرآن وی، اهتمام به مباحث ادبی است اما وی در راستای مباحث ادبی، به صورت گسترده به مساله قرایت نیز توجه داشته است که با تحقیق در آن می توان به مبانی او در مساله قرایت و معیارهای وی در پذیرش یا گزینش قرایت دست یافت. بررسی عملکرد اخفش در مواجهه با روایت حفص از عاصم نیز نشان می دهد که اولا وی در ترجیح و گزینش قرایت، بارها قرایتی مغایر با روایت حفص را برگزیده است و ثانیا برداشت برخی نویسندگان از تعابیری چون «قرایه العامه» در کتاب اخفش که آن را به عنوان قرایتی رایج و مستقل بین مردم تفسیر کرده اند، برداشتی نادرست و بر خلاف گزارش های صریح تاریخی است افزون بر آنکه اینگونه تعابیر گاه بر خلاف قرایت امروزی (روایت حفص از عاصم) به کار رفته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
233 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168999 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!