قیمت گذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد تئوری بازی ها

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در این مقاله به بررسی هماهنگی تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات همکارانه در یک زنجیره تامین دو رده ای می پردازیم. از رویکرد تیوری بازی جهت مدلسازی و حل همزمان متغیرهای قیمت، مقدار سفارش اقتصادی، هزینه تبلیغات خرده فروش و سازنده در نقطه تعادل بازی بهره گرفته می شود. سه سناریوی بازی بر اساس مدل مسیله پسر روزنامه فروش طراحی شده: 1) بازی استکلبرگ سازنده که در آن سازنده نقش پیشرو و خرده فروش به عنوان پیرو ، 2) بازی نش که در آن سازنده و خرده فروش از قدرت یکسانی در بازار برخوردارند و 3) بازی همکاری کامل که در آن سازنده و خرده فروش با همکاری بهترین تصمیمات را اتخاذ می نمایند. نشان خواهیم داد در بازی همکارانه، نسبت به زنجیره نامتمرکز افزایش هزینه تبلیغات به زنجیره تحمیل می گردد، اما منجر به افزایش سود و افزایش رضایت مشتری می گردد که این به معنای یک سیستم تصمیم گیری برد -برد برای مدیران و مشتریان زنجیره می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169080 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.