فرصت ها و چالش های کاربرد کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی

پیام:
چکیده:

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلان داده ها در بخش خصوصی، تلاش های نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. به طوری که تاکنون، فرصت های بکارگیری کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسیولیت پاسخگویی سازمان های دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانه ای آخرین مطالعات و تشریح مهم ترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسیولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را می تواند به میزان در خور ملاحظه ای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلان داده ها، مستلزم فایق آمدن بر چالش ها و محدودیت هایی است که به ویژه در بافت سازمان های دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلان داده ها، می تواند در طراحی و اجرای پروژه های مناسب کلان داده ها در نظام مالی دولت و بخش عمومی موثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلان داده ها و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزه های مورد بررسی در این مطالعه، می تواند به جهت گیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169194 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.