اولویت بندی و تحلیل روابط میان ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP در بخش دولتی؛ مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور

پیام:
چکیده:

در حال حاضر برنامه ریزی منابع سازمان به دلیل قابلیت هایی همچون بهینه سازی فرایند ها، یکپارچه سازی اطلاعات، بهبود دسترسی به داده ها و امکان تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمان های دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسک های استقرار آن، اغلب سازمان های بخش دولتی در پیاده سازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه می شوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسک های پیاده سازی ERP در بخش دولتی اولویت بندی شده و روابط میان آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهم ترین ریسک ها این حوزه شناسایی شده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تاییدی صحت آن ها موردبررسی قرارگرفته و دسته بندی شدند. در ادامه برای اولویت بندی ریسک ها و تجزیه وتحلیل و تفسیر روابط میان آن ها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج به دست آمده بیان می دارد که ریسک های پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسک های کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسک های فنی و نرم افزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169195 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.