بررسی کیفیت میکروبی آب سواحل شنای شهرستان محمودآباددر سال 1398

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

آلودگی سواحل شنای استان های شمالی باعث ایجاد مشکلات بهداشتی در سال های اخیر شده است. شهرستان محمودآباد به دلیل داشتن طولانی ترین خط ساحلی کشور در معرض این خطرات است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت میکروبی آب سواحل شنای شهرستان محمودآباد در سال 1398 انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، نمونه های آب سواحل شنای شهرستان محمودآباد از 15نقطه ی مختلف در سال 1398 (ماهیانه) جمع آوری گردید و مطابق شرایط استاندارد، آزمایشات میکروبی برای گروه کلیفرم و انتروکوک های روده ای انجام شد. آنالیز توصیفی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.

یافته ها

 میانگین تعداد کلیفرم کل در تمامی ایستگاه های نمونه برداری در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیش از MPN/100ml (Most Probable Number/100ml) 1000 در هر 100 میلی لیتر بوده است. میانگین انتروکوک های روده ای در اکثر ایستگاه ها در تمام فصول بالاترین سطح را داشته است. سایر ایستگاه ها از نظر کیفیت میکروبی گروه کلیفرم مدفوعی در حد استاندرد کیفی سواحل شنا بوده است.

استنتاج

نتایج حاکی از آن است که کیفیت میکروبی سواحل شنای شهرستان محمودآباد از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده است و می تواند خطراتی برای سلامت شناگران و مسافران داشته باشد.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
144 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169292 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.